Downloads / M9 SW - V1.09.99 (BRIDGE)

Category
Signum Series / Mjukvaror / Softwares / Miraclebox 9 HD TWIN / COMBO
Date Submitted
Oct 18th 2011 at 12:01PM
Rating

You must be logged in to rate

File Size
19.3 Mb
Downloads
3077

Description

M9 SW1.09.99 BRIDGE

Uppgraderingsprocess:
1.09.99 => 2.09.35 => Valfri mjukvara

Observera att det INTE är någon mjukvara utan endast en \\\"brygga\\\" till nyare mjukvaror som börjar på 2.XX.XX. Du kommer allså behöva att uppgradera mjukvaran till 2.09.35 (motsvarar 1.09.35) och därefter välja vilken du vill installera. Notera att du efter att ha uppgraderat mottagaren inte kan gå ner till mjukvaror som börjar med 1.XX.XX.

Bootloadern kommmer att ändras till 6.00.

Detta för att förbereda mottagaren för framtida dlna-stöd och andra uppdateringar.

------------------------------------------------------

M9 SW1.09.99 BRIDGE

Updateprocedure:
1.09.99 => 2.09.35 => Any SW above 2.XX.XX

Notice that this is NOT an actual software but a \\\"bridge\\\" for newer software that begins with 2.XX.XX. You will need to upgrade the software to SW 2.09.35 (the same as 1.09.35) and thereafter choose whichever software you would like to install. Notice that after this update you will not be able to downgrade to SW with 1.XX.XX

The bootloader will be updated to 6.00.

The reason to install the newer software is to prepare the receiver with future dlna-support and other updates.

Comments

Page 4 of 6

Leave a Comment

Please log in or register to write a comment!


Saknar du någon fil eller vill lägga upp en ny? Maila filen här / Are you missing a file or want to send us one? Mail it here

Miraclebox Set-Top-Box series with powerful support from: