Downloads / Dr. Edit (Kanallistor / Channellist)

Category
Program / PC Softwares
Date Submitted
Jun 18th 2010 at 21:57PM
Rating

You must be logged in to rate

File Size
785.93 Kb
Downloads
10307
Link to forum
http://miracleforum.net/viewtopic.php?f=18&t=9

Description

SV

Kanalredigeringsprogram för att sortera och organisera dina kanaler. Ett måste!

* Flytta, radera och byt namn på kanaler
* Ändra vilka parametrar som helst
* Skapa nya kanaler
* Redigera kanallistor, inklusive favoritlistor
* Konvertera från/till andra inställningar (incl. SatcoDX)
* Import av inställningar

Installation
- Packa upp och installera via installationsprogrammet som vanligt.

Hur gör jag?
- Säkerhetskopiera all kanaldata genom att trycka på \\\"Menu\\\" -> \\\"Dataöverföring\\\" -> \\\"Flytta kanalinformation till USB-minnet\\\"
- Välj valfritt namn på filen och tryck \\\"röd\\\" knapp för att spara
- Öppna nu DrEditHD på din PC och klicka på på File -> Open. Bläddra nu till filen du sparade (xxxxx.fdu)
- Redigera kanaler och listor och spara.
- När du har gjort det pluggar du in USB-stickan med den sparade filen i din mottagare
- Uppdatera kanallistan med röd knapp

EN


The channelediting PC software you must have!

* Move, erase and change name on channels
* Change any parameters
* Create new channels
* Edit channellists (including favoritelists)
* Convert from/to other settings (incl. SatcoDX)
* Import of settings

Installation
- Extract and install as usual.

How do I use?
- Backup you channeldata by pressing \\\"Menu\\\" -> \\\"Säkerhetskopiera all kanaldata genom att trycka på \\\"Menu\\\" -> \\\"Data Transfer\\\" -> \\\"Copy channeldata to USB\\\"
- Enter the name you want on the list and press red button to save
- Now open DrEditHD on you PC and click File -> Open. Browse to your file (xxxxx.fdu)
- Edit channels, sort etc and then save.
- Copt the saved fdu-file to a USB and insert to the receive and update by the red button

Comments

Page 2 of 3

Leave a Comment

Please log in or register to write a comment!


Saknar du någon fil eller vill lägga upp en ny? Maila filen här / Are you missing a file or want to send us one? Mail it here

Miraclebox Set-Top-Box series with powerful support from: